Ændret Fast afgift 1. januar 2023

1. januar 2023 ændrer vi beregningsgrundlaget for Fast afgift, hvor Rumafgift (kr./m3) erstattes med Arealafgift (kr./m2). Med omlægningen opnår selsk…

Midlertidig fald i varmeprisen 1. juli 2022

Vi sænker den variable del af fjernvarmeprisen med 30% i perioden 01. juli - 31. december 2022. Da der er tale om en midlertidig prisreduktion for en…

Nye gebyrer

Med virkning fra 01. juli 2022 indfører Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk nye/opdaterede gebyrer.