Varsling om prisstigning

26. maj 2020

Varsling om prisstigning

Det har desværre vist sig, at indkøbsprisen på varme fra Varmeplan Aarhus har været markant højere end den pris, som der oprindeligt er budgetteret med.

Der har i et stykke tid været en voldsom uro på energimarkedet, og særligt udviklingen på elprisen har haft stor negativ indvirkning på varmeprisen.

Det er derfor besluttet at hæve varmeprisen fra 587,50 kr. pr. MWh til 750,00 kr. inkl. moms pr. MWh.

Prisen vil blive hævet fra og med 1. september 2020.

Prisstigningen vil blive opkrævet sammen med raterne oktober, november og december

Prisstigningen ved et forbrug på 5 MWh i perioden 1. september til 31. december 2020 vil være en merpris kr. 812,50 inkl. moms.

Der bliver ikke ændret på øvrige takster i takstblad 2020.

Denne prisstigning foretages for at begrænse et underskud i forbindelse med årsafslutningen mest muligt. Et underskud, hvis vi ikke handlede nu, skulle indregnes i varmeprisen næste år.