Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen tirsdag d. 18. september 2018

 

Indledes med spisning kl. 18.30. 

Tilmelding hertil nødvendig på tlf. 70 10 85 41 (kontoret).

eller e-mail: jsb@ls-forsyning.dk

Senest: tirsdag d. 11. september kl. 14.30.

 

Der afholdes herefter ordinær generalforsamling

 Tirsdag den 18. september 2018, kl. 19.30 i Skødstrup forsamlingshus

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Forelæggelse af næste års budget
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.

Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur:

Leif Svenningsen,  (genopstiller) andelshaverne.

Michael Braun    (genopstiller) andelshaverne.

John Uth,  Udpeget boligforeningerne .

Valg af 3 suppleanter (2 for andelshaverne - 1 for boligforeningerne)

  1. Valg af revisor.
  2. Eventuelt. (Under eventuelt kan der kun fremsættes forslag der

ikke kræver vedtagelse)

 

Vedtægternes § 11.8 lyder: "Det er dog en forudsætning for at stemme kan afgives, at der ikke henstår restancer ved indkaldelsens udsendelse".

 

Regnskab kan afhentes eller rekvireres på varmeværkets kontor fra d. 10. september 2018.

Varmeværkets (Bakketoften 7) kontortider:

Mandag - torsdag kl. 08.30 - 14.30. Fredag - kl. 08.30 - 12.00