Midlertidig fald i varmeprisen 1. juli 2022

30. marts 2022

Vi sænker den variable del af fjernvarmeprisen med 30% i perioden 01. juli - 31. december 2022.

Da der er tale om en midlertidig prisreduktion for en kortere periode, forventes prisen 01. januar 2023 igen at være tilbage på niveauet før 01. juli 2022. Den endelige fjernvarmepris for 2023 vil være kendt ultimo 2022.