Referat

Løgten Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Bakketoften 7- 8541 Skødstrup

 

Referat fra Generalforsamling den 18-09-2018

 

Tilstede fra bestyrelsen var Leif Svenningsen, Flemming Uldall, Michael Braun, John Uth og Thomas Hansen

 

 1. Valg af dirigent Finn Bisbo valgt.

Generalforsamlingen indledes med følgende:

 • Indvarsling af generalforsamlingen godkendes
 • Punkt 6 i dagsordenen bortfalder, da der ingen indkomne forslag er.
 1. Aflæggelse af beretning

Gennemført.

Spørgsmål fra andelshavere:

 • Hvorfor vil bestyrelsen kræve varmtvandsbeholdere i nye huse?
 • I beretningen nævnes termisk varme, er det noget vi kommer til at mærke til?
 • Det nye industriområde – Kommer de på fjernvarmen?

 3. Aflæggelse af regnskab

Gennemført ved Søren Lykke fra Deloitte.

Spørgsmål fra andelshavere:

 • Hvorfor er der forskel i huslejen? (Svar: postering af renter, men fremover bliver posteringen ren husleje)
 • Værdiansættelse af anlæg? (Svar: Det kommer i næste regnskab)
 • Posteringen målerleje, bortfalder den? (Svar: Det skal forventes at vi kommer til at bruge penge på nye målersystem)

Regnskabet godkendt. 

 1. Vedtægtsændringer i forbindelse med omlægning af regnskabsår

Kort gennemgang af hvilke ændringer der er tale om.

 - Regnskabsår ændres til kalenderår. 

 1. Forelæggelse af næste års budget

Gennemført ved Søren Lykke fra Deloitte.

Spørgsmål fra andelshavere:

 - Gager og bestyrelseshonorarer ønskes adskilt (Svar: Det kommer i næste regnskab)

- Rumafgift og målerleje er byttet om (Svar: Noteret, det ændres)

 Budget godkendt.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter

Leif Svenningsen genopstiller – Valgt.

Michael Braun genopstiller – Valgt.

Suppleanter:

For ejerboliger: Irisanda Mehmedbasic

For Lejeboliger: Vicky Jensen

 1. Valg af revisor

Søren Lykke fra Deloitte valgt

 9. Diverse

Formanden meddeler at Vand- og Varmeværkernes generalforsamling for fremtiden vil blive slået sammen.

 

 

 

 

 

 

 

Leif Svenningsen                                                                                                                                                                                   Michael Braun

 

 

 

Thomas Hansen                                                                                                                                                                                      Flemming Uldall

 

 

 

John Uth