Årsaflæsning

Primo januar foretager vi fjernaflæsning af fjernvarmemålerne vedrørende årsaflæsningen.